پلن خود را انتخاب کنید توجه : شرایط پلن ها را کامل مطالعه کنید ، خارج شرایط ذکر شده هیچگونه پشتیبانی ارائه نمیشود
NordVPN Cracki یک ماهه
550,000 ریال
  قابل اجرا فقط روی 1 دستگاه
  قابل استفاده در همه دستگاه ها(آیفون ، مک ، ویندوز و...)
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  گارانتی تا روز آخر پلن
  امکان استفاده از اکانت روی آخرین سنخه برنامه NordVPN
  تحویل 1 تا 24 ساعت
NordVPN Cracki دو ماهه
1,000,000 ریال
  قابل اجرا فقط روی 1 دستگاه
  قابل استفاده در همه دستگاه ها(آیفون ، مک ، ویندوز و...)
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  گارانتی تا روز آخر پلن
  امکان استفاده از اکانت روی آخرین سنخه برنامه NordVPN
  تحویل 1 تا 24 ساعت
NordVPN Cracki سه ماهه
1,450,000 ریال
  قابل اجرا فقط روی 1 دستگاه
  قابل استفاده در همه دستگاه ها(آیفون ، مک ، ویندوز و...)
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  گارانتی تا روز آخر پلن
  امکان استفاده از اکانت روی آخرین سنخه برنامه NordVPN
  تحویل 1 تا 24 ساعت