پلن خود را انتخاب کنید توجه : شرایط پلن ها را کامل مطالعه کنید ، خارج شرایط ذکر شده هیچگونه پشتیبانی ارائه نمیشود
NordVPN Cracki سه ماهه
750,000 ریال
  قابل اجرا فقط روی 1 دستگاه
  قابل استفاده فقط در اندروید و ویندوز
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  گارانتی تا روز آخر پلن
  توجه در صورت خرید این پلن خریدار ملزم به استفاده از نسخه قدیمی نورد وی پی ان می باشد که در قسمت دانلود ها در سایت موجود است
  تحویل 1 تا 24 ساعت
NordVPN Cracki دوازده ماهه
2,650,000 ریال
  قابل اجرا فقط روی 1 دستگاه
  قابل استفاده فقط در اندروید و ویندوز
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  گارانتی تا روز آخر پلن
  توجه در صورت خرید این پلن خریدار ملزم به استفاده از نسخه قدیمی نورد وی پی ان می باشد که در قسمت دانلود ها در سایت موجود است
  تحویل 1 تا 24 ساعت
NordVPN Cracki شش ماهه
1,400,000 ریال
  قابل اجرا فقط روی 1 دستگاه
  قابل استفاده فقط در اندروید و ویندوز
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  گارانتی تا روز آخر پلن
  توجه در صورت خرید این پلن خریدار ملزم به استفاده از نسخه قدیمی نورد وی پی ان می باشد که در قسمت دانلود ها در سایت موجود است
  تحویل 1 تا 24 ساعت