پلن خود را انتخاب کنید همراه با ضمانت طلایی
پلن 1 ماهه اسپاتیفای فمیلی ممبر
1,300,000 ریال
  فعال شدن تمامی قسمت های پولی اسپاتیفای
  فعال سازی روی ایمیل شخصی
  قابلیت دانلود و پخش آفلاین موزیک
  ضمانت تا روز آخر سرویس
  بدون محدودیت
  تحویل 1 تا 24 ساعت
پلن 3 ماهه اسپاتیفای فمیلی ممبر
2,400,000 ریال
  فعال شدن تمامی قسمت های پولی اسپاتیفای
  فعال سازی روی ایمیل شخصی
  قابلیت دانلود و پخش آفلاین موزیک
  ضمانت تا روز آخر سرویس
  بدون محدودیت
  تحویل 1 تا 24 ساعت
پلن 6 ماهه اسپاتیفای فمیلی ممبر
4,400,000 ریال
  فعال شدن تمامی قسمت های پولی اسپاتیفای
  فعال سازی روی ایمیل شخصی
  قابلیت دانلود و پخش آفلاین موزیک
  ضمانت تا روز آخر سرویس
  بدون محدودیت
  تحویل 1 تا 24 ساعت