پلن خود را انتخاب کنید اکانت اورجینال تهیه کنید با خیال راحت متصل شود
NordVPN Original یک ماهه
4,630,000 ریال
  فعال سازی روی ایمیل شخصی
  قابل اجرا روی 6 دستگاه همزمان
  قابل استفاده در انواع پلتفرم در در سایت NordVPN ذکر شده است
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  تحویل 4 تا 48 ساعت
NordVPN Original یک ساله
20,150,000 ریال
  فعال سازی روی ایمیل شخصی
  قابل اجرا روی 6 دستگاه همزمان
  قابل استفاده در انواع پلتفرم در در سایت NordVPN ذکر شده است
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  تحویل 4 تا 48 ساعت
NordVPN Original دو ساله
30,550,000 ریال
  فعال سازی روی ایمیل شخصی
  قابل اجرا روی 6 دستگاه همزمان
  قابل استفاده در انواع پلتفرم در در سایت NordVPN ذکر شده است
  دارای 5410 سرور
  اتصال به 59 کشور جهان
  تحویل 4 تا 48 ساعت